Gå til innhold

Invitasjon til brukerråd for TVINN og NCTS

Brukerråd for Tolletatens fortollingssystem (TVINN) og transitteringssystem (NCTS) blir avholdt onsdag 18. september 2019. Vi minner om at påmeldingsfristen er 12. september. 

Tolletaten har gleden av å invitere til brukerråd for TVINN og NCTS. Brukerrådet er rettet mot programvareleverandører av TVINN og NCTS-løsninger og de største deklarantene. Møtet er arena for å utveksle erfaringer og problemstillinger knyttet til teknisk bruk av systemene.

Brukerrådet har som mål å bidra til å optimalisere bruk og videreutvikling av TVINN og NCTS.

Tid og sted

Møtet vil finne sted i Schweigaards gate 15, onsdag 18. september 2019, kl. 12.15–14.45. Registrering og kaffe fra kl. 12.00.

Påmelding

Påmelding sendes til tad.vfs@toll.no innen onsdag 12. september 2019. Samtidig oppfordrer vi til at dere kommer med innspill.

Grunnet plassbegrensninger er vi tvunget til å begrense til maks 2 deltagere fra hver organisasjon, og plassene vil bli fylt opp etter hvert som vi mottar påmeldinger.

Møtet er gratis. Vi serverer enkel lunsj.