Gå til innhold

Infosenteret bytter navn

Etter omorganiseringen av Tolletaten i fjor har Tolletaten beluttet at Infosenteret bytter navn til Tolletatens kontaktsenter. Tolletatens kontaktsenter er nå lagt under Brukerdialogavdelingen i Vareførselsdivisjonen. 

Hvorfor bytte navn?

Monica Nyhagebråten

Vi ønsket å finne et brukervennlig navn som gjenspeiler hva infosenteret faktisk gjør og hva vi kan bidra med ovenfor brukerne våre. Et navn som er selvforklarende og gjenkjennbart, og som signaliserer at vi er første kontaktpunkt inn i etaten, forteller avdelingsdirektør i Brukerdialogavdelingen, Monica Nyhagebråten. Det enkle er ofte det beste, og valget falt til slutt ned på Tolletatens kontaktsenter.

- Vi håper brukerne våre liker det nye navnet, og at vi nå kan sette et punktum for Infosenteret og ønske Tolletatens kontaktsenter velkommen, avslutter Monica.

Det nye navnet trådte i kraft den 12. april 2021. 

Ring Tolletaten.