Gå til innhold

Søknad om autorisasjon i NCTS og gjennomføring av test i NCTS fase 4 i sommer

På grunn av sommerferieavvikling og oppgaver i forbindelse med fase 5 i NCTS vil Transitteringsseksjonen ha redusert bemanning i sommer.

Det vil derfor ikke være tilstrekkelig kapasitet til å behandle autorisasjonssøknader og gjennomføre test i NCTS i juni, juli og august.

01.09.2023 går Norge fra NCTS fase 4 og over til NCTS fase 5. Det er viktig at næringslivet får avsluttet mest mulig av gamle uavsluttede transitteringer innen dette tidspunktet.

Ytterligere informasjon vedørende transittering av varer og forenklede ordninger, herunder autorisert avsender, mottaker og forhåndsvarsling finner du på toll.no.