Gå til innhold

Import- og eksportrestriksjoner mot Russland og Belarus

Det er gjort vesentlige innstramminger i import- og eksportkontrollregelverket mot Russland og Belarus. Her finner du forenklet og oppdatert informasjon. 

Forskrift

Utenriksdepartementet er ansvarlig for eksportkontrollforskriften, samt selve forskriften som regulerer Norges import/eksportrestriksjoner mot Russland.

Eksportørers ansvar

Eksportører skal foreta en egenvurdering av om en vare, teknologi eller tjeneste er omfattet av gjeldene restriksjoner.

Det er viktig å påpeke at egenvurderingen må være gjort opp mot gjeldende regler, og kan ikke være basert på tidligere praksis.

Dersom eksportøren mener at en vare ikke er lisenspliktig må dette kunne dokumenteres. Det er eksportørenes ansvar å sørge for at det foreligger en gyldig eksportlisens for eksport av lisenspliktige varer.

Norske myndigheter (Tolletaten/Utenriksdepartementet) vil kontrollere produkter som skal eksporteres til Russland ekstra nøye. Som vist over er det eksportør sitt ansvar at nødvendige tillatelser foreligger, og norske myndigheter vil vurdere om reglene for eksport til Russland/Belarus er fulgt av eksportør.

Import av varer fra Russland

Det er også innført importforbud for enkelte varetyper fra Russland. Kapittel 4 i forskriften viser til varer og teknologier det er forbudt å importere fra Russland
Varer det er forbudt å importere er for eksempel forsvarsmateriell, jern, olje, trevirke og stålprodukter.

Import- og eksportrestriksjoner mot Russland og Belarus

På Utenriksdepartementet sine sider finner du en forenklet oversikt over hvilke sanksjoner som er gjeldene overfor Russland.