Gå til innhold

Færre prosedyrekoder ved inn-/utførsel fra 1. januar 2021

Tolletaten vil redusere antallet prosedyrekoder fra 52 til 18.

I 2019 startet Tolletaten et samarbeidsprosjekt med Statistisk sentralbyrå for å redusere prosedyrekodene som benyttes ved inn- og utførsel. Ved å benytte informasjon i tolldeklarasjonen og koble opplysningene i to eller flere rubrikker vil det ikke lenger være behov for egne koder for å definere varestrømmene. Det store antallet prosedyrekoder som vi har i dag, medfører at mange velger feil kode. Dette fører igjen til følgefeil.

Vi foreslår derfor nå å redusere antallet koder fra 52 til 18.

For å gjennomføre dette gjør vi som EU, benytter firesifrede koder. Det betyr at prosedyrekoden vil består av koden for prosedyren forsendelsen legges fram for sammen med koden for foregående prosedyre. Det er planer om å utarbeide flere transaksjonskoder og at disse skal kobles mot prosedyrekodene og verdifastsettelseskodene. Benyttes ugyldige kombinasjoner, skal deklarasjonene stoppes allerede i Input-kontrollene i TVINN.

I tillegg til Tolletaten er NHO LT med i arbeidet.