Gå til innhold

Endringer i TVINN 1. september 2021

1. september 2021 innføres ny ordning knyttet til oppgjør av midlertidig innførsel. Deklaranten kan gjøre opp midlertidig innførsel når varer forblir her i landet. Samtidig vil deklaranten kunne avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet. 

Ordningen omfatter ikke

Tilfeller hvor noen av varene på den midlertidig innførselen blir permanent i Norge mens andre varer gjenutføres, omfattes ikke av ny ordning. I slike tilfeller må Tolletaten kontaktes som før, slik at den midlertidige innførselen blir delvis gjort opp. Det samme gjelder når varene midlertidig innføres og senere gjenutføres i flere omganger.  

Den praktiske prosedyren knyttet til ordningen vil bli publisert nærmere oppstartstidspunkt.

Deklarant kan relatere deklarasjoner

Funksjonaliteten relatering av deklarasjoner er ikke bare knyttet til gjenutførsel av varer som har vært midlertidig innført. Deklarant kan relatere deklarasjoner uavhengig retning, deklarasjonskategori, ekspedisjonstype, prosedyrekode osv. Det kan være mange årsaker til at deklarasjoner har relasjon til hverandre. Men ved gjenutførsel av varer i sin helhet er relatering til den midlertidig innførselen en forutsetning for automatisk avslutning av den midlertidig innførselen i TVINN.  

Deklarant kan oppgi ekspedisjons- og løpenummer til opptil 5 relaterte tolldeklarasjoner. Det er mulig å oppgi flere referanser på samme deklarasjon, og samme deklarasjon kan relateres til flere ganger fra flere deklarasjoner (mange-til-mange). Du må oppgi årsak til relatering i eget fritekstfelt.

 • Relateringen gjøres ved å oppgi ekspedisjons- og løpenummer til den relaterte deklarasjonen i nytt segment, RFF+AEI.
  • Alle deklarasjoner kan relateres, ingen kontroll på kategori/retning.
  • Relatert deklarasjon skal oppgis med ekspedisjons- og løpenummer, ved forsøk på annet gis feilmelding 9070 - Relatert deklarasjon skal angis med ekspedisjons-/løpenummer.
  • Deklarasjonen må finnes i TVINN, hvis deklarasjonen ikke finnes gis feilmelding 9076 - Relatert deklarasjon er ukjent i TVINN.
 • Ved relatering av deklarasjon må relateringsårsak oppgis.
  • Relasjonsårsak oppgis i nytt segment FTX-AHZ – relateringsårsak. Segmentet kan gjentas 5 ganger à 70 karakterer.
  • Dersom ikke relasjonsårsak er oppgitt gis feilmelding 9066- Ved bruk av relatert deklarasjon må årsak oppgis.
  • Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis. Dersom flere enn 5 deklarasjoner relateres gis feilmelding 9082- Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis.

Se eksempel på relatering og relateringsårsak i en tolldeklarasjon nederst i nyheten. Implementering av fritekst er standard edifact, se Implementasjonsguiden hos Norstella.

Feilmeldingene det vises til er klare for nedlastning på ftp.toll.no

Deklarant kan endre en midlertidig innførsel til ordinær innførsel når varene blir i Norge

Deklarant kan endre midlertidig innførsel til ordinær innførsel når varene forblir i Norge i stedet for og gjenutføres. Oppgjørsdeklarasjonen skal ha samme deklarasjonsid som midlertidig innførsel, men med høyere versjonsnummer og deklarasjonskategori EN. Den må sendes mot ekspedisjonsenheten deklaranten er knyttet til ved vanlig deklarering.

 • Deklarasjonskategori: EN
 • Ekspedisjonstype: 4 (endres fra 5 til 4)
 • Prosedyrekode: 40 (endres fra 50/51/57/58 til 40).
 • Deklarasjonen sendes til ekspedisjonsenheten deklaranten er knyttet til.   
 • Dersom det har vært brukt depositum tillates kun betalerkode K. Forsøk på annet gis feilmelding «deklarasjonen må gjøres opp med betalerkode K».
 • Hvis ikke depositum tillates kun betalerkode K, M og blank. Forsøk på annet gis feilmelding «Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode».
 • Det tillates ingen endringer på innsendt deklarasjon, unntatt betalerkode, ekspedisjonstype, deklarasjonstype og prosedyrekode. Ved forsøk på endring gis feilmelding «det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel».
 • Ny kontrollhendelse i kontrollhistorikken  - deklarasjonen er gjort opp av en deklarant.

Feilmeldingene knyttet til funksjonaliteten er:

 • 9746 EN er allerede sendt for midlertidig innførsel
 • 9749 Den midlertidig innførselen kan ikke gjøres opp
 • 9750 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel
 • 9751 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel, gjelder varelinje:NN
 • 9752 Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode
 • 9753 Deklarasjon må gjøres opp med betalerkode K

Deklarant kan avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet

Ved gjenutførsel av varer som har vært midlertidig innført, kan deklarant relatere gjenutførselen til den midlertidige innførselen.

Den midlertidige innførselen vil bli automatisk avsluttet dersom gjenutførselen (ekspedisjonstype 3) relateres til den midlertidig innførsel (ekspedisjonstype 5). Gjenutførselen må dekke den midlertidige innførselen i sin helhet. Midlertidig innførsel kan ikke ha tilknyttet et depositum.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • Ingen endringer tillates på varelinje (varenummer, enhet, mengde, mengde i annen enhet, understellsnummer) Automatisk avskriving vurderes kun dersom gjenutførsel har identisk vareomfang som midlertidig innførsel, altså:
  • Ingen automatisk avskriving dersom flere eller færre vareposter på gjenutførsel enn på innførsel.
  • Ingen automatisk avskriving dersom mengde i annen enhet er endret fra innførsel til gjenutførsel.
  • Ingen automatisk avskriving dersom mengde på utførsel på varenummer avviker fra mengde på innførsel.
  • Automatisk avslutning vurderes kun dersom gjenutførselsdeklarasjon auto-ekspederes.
Ofte stilte spørsmål

Først og fremst er dette et prosedyrespørsmål. Prosedyrene vil bli utarbeidet nærmere iverksettelse. Det er ingen teknisk begrensning på hvilke deklarasjoner som kan relateres til hverandre. Men for at TVINN automatisk skal avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet, så må det på gjenutførselen relateres til den midlertidig innførselen.

Når man sender oppgjør av midlertidig innførsel (EN) når varene forblir her i landet, så skal EN deklarasjonen inneholder alle varelinjer som den midlertidig innførselen har.

Segment for relateringen av deklarasjoner ligger på deklarasjonsnivå.

Ja, og alle varelinjer må sendes i samme rekkefølge som det er på midlertidig innførsel.