Gå til innhold

Ekspressklarering i gang på Svinesund

Siden høsten 2018 har en pilot for automatisert grensepassering vært testet ut på Ørje tollsted. Nå er piloten utvidet til Svinesund, og de første lastebilene er ekspressklarert på Norges største grenseovergang. 

Ekspressklarering i gang på Svinesund.

Et sentralt mål i digitaliseringen av Tolletaten er å innhente og behandle informasjon om varer og prosedyrer digitalt før varene ankommer landet. Ekspressklarering legger til rette for dette.

Når kjøretøyet ankommer tollstedet registreres det automatisk ved hjelp av ANPR-kameraer. Ved grønt lys kan sjåfør kjøre ut av området uten å stoppe. Ved rødt lys må sjåfør inn i ekspedisjonen. Sjåførene som får rødt lys og må møte i ekspedisjonen blir prioritert i køen. Ved utkjøring frigjøres godset automatisk i TVINN. Grensepassering eller fullføring av transitt registreres automatisk i NCTS.

To års pilotdrift på Ørje har gitt etaten verdifull erfaring og læring. I samarbeid med næringslivet er funksjonalitet i løsningen utvidet, blant annet til å kunne håndtere de fleste innførselsprosedyrene. De siste månedene har det i tillegg vært jobbet iherdig med å gjøre klar både fysisk infrastruktur og teknisk løsning for å utvide piloten til Svinesund. Gleden var derfor stor da den første lastebilen suste gjennom ekspressklareringsfila 7. september.

 - Vi er veldige glade for å være i gang. Dette er den første heldigitale og automatiserte grensepasseringsløsningen i landet, og vi er veldig spente på mottagelsen hos næringslivsaktørene. For næringslivet betyr løsningen tid og penger spart, sier Marianne Riise som har ledet utviklingen av prosjektet.

Betydelige gevinster

Den 7. september ble det registrert i overkant av 1300 godskjøretøy på Svinesund. Gjennomsnittlig tidsbruk i ekspedisjon ligger på i overkant av ti minutter. I tillegg kommer tid brukt hos speditør. Ekspress-bilene bruker ca. ett minutt på tollstedet. Gevinstpotensialet er dermed betydelig.

Tolletaten trenger digitale løsninger for å kunne håndtere en økende trafikkvekst og det er store effektivitetsgevinster ved denne ordningen. Når informasjonsflyten er heldigital og sporbar, trenger sjåføren normalt ikke å stoppe. Dermed blir grensepasseringen smidig og effektiv, varene kommer raskere frem og logistikkostnader reduseres. Automatiske prosesser og færre manuelle prosedyrer frigir tid for både Tolletaten og næringslivet.

Transportbransjen jubler

Og hypotesen blir bekreftet av transportbransjen. Freja Transport & Logistics og Claesson Transport er to av firmaene som har vært med fra starten. Vi spurte hvilke erfaringer de har gjort seg med ordningen så langt. Svarene er oppløftende.

- Vi i Claesson Transport er kjempefornøyd med ekspressklarering og synes det er supert å få være en del av oppstarten. Løsningen er enkel både for oss på kontoret og sjåførene på veien. Vi har god kontakt med teamet som jobber med oppstarten og får svar og hjelp ved behov. Sjåførene er fornøyde med tiden de sparer på å slippe å gå inn i ekspedisjonen, og de er positivt overrasket over hvor smidig det fungerer. Vi håper nå at enda flere kommer i gang med ekspressklarering så køen frem til tollstasjonen minsker, sier Cajsa Larsson. Hun er Tolletatens kontaktperson i Claesson Transport.

Freja Transport rapporterer også om gode erfaringer så langt.

- Erfaringene så langt har vært utelukkende positive. Sist uke hadde vi ni biler over på ekspress. Sjåførene hadde forstått prosessen og har vært storfornøyde med å kjøre rett over. Kun én av bilene fikk rødt lys, men fikk raskt hjelp i skranken tross språkutfordringer, sier team manager i Freja Lars Bemer.

De kommende ukene vil stadig flere firmaer få mulighet til å bruke løsningen. Målet er å ligge på rundt 50 transportfirmaer ved utgangen av året. Løsningen skal evalueres på nyåret, og Tolletaten vil da ta stilling til videre utrulling.

Transportfirmaene som er med på oppstarten av ekspressklarering på Svinesund er fornøyde med hvor godt det fungerer.