Gå til innhold

Hva er deklarasjons-ID?

I forbindelse med innføring av ny rutine for deklarasjon av CHED-varer har bruken av deklarasjons-ID blitt aktuelt. Deklarasjons-ID må også oppgis i TRACES ved deklarering av CHED-varer. Her forklarer vi hva som menes med deklarasjons-ID.

Der ekspedisjons- og løpenummer gis av TVINN etter at en deklarasjon er godkjent, er deklarasjons-ID en unik identifikator for en gitt deklarasjon som genereres i programvaren til tollrepresentant.

Identifikatoren benyttes i kommunikasjonen mellom tolletaten og tollrepresentanten.

Deklarasjons-ID er sammensatt av Tollrepresentants org.nr (9 siffer), deklarasjonsdato (ddmmyyyy), sekvensnummer (maksimalt seks siffer) og versjonsnummer (1-2 siffer).

Eksempel på deklarasjons-ID: 974720744-01.01.2023-546786-1

Der:

  • 974720744 er organisasjonsnummer
  • 01.01.2023 er deklarasjonsdato
  • 546786 er sekvensnummer
  • 1 er versjonsnummer