Gå til innhold

Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet

Fra og med 1. januar 2021 vil ikke lenger Storbritannia regnes som en del av EU. Norge forhandler derfor om vårt fremtidige forhold med Storbritannia, også på tollområdet.

Hva skjer når overgangsperioden tar slutt?

Overgangsperioden i 2020 innebærer at Storbritannia til og med 31. desember behandles som om de fremdeles var medlem av EU/EØS. Dette gjelder både tollsatser og tollprosedyrer.

Overgangsperioden kan i prinsippet forlenges med inntil to år, men det forutsetter at Storbritannia og EU blir enige om en forlengelse innen 1. januar 2021. I så tilfelle kan også overgangsperioden forlenges for Norges del.

Målet er uansett en ny frihandelsavtale som kan tre i kraft når overgangsperioden utløper.

EU og Storbritannia forhandler derfor om det fremtidige forholdet, og Norge er også i gang med forhandlinger med Storbritannia om en ny frihandelsavtale, les mer her. Tollsatser, administrativt samarbeid og tollprosedyrer vil inngå i en slik avtale.

Tolletaten vil jobbe for at et best mulig avtaleverk kommer på plass så raskt som mulig.

Kan det fremdeles bli «no deal» eller «hard brexit»?

Ja. Dersom overgangsperioden ut 2020 ikke blir forlenget og det ikke finnes et nytt avtaleverk på plass mellom EU og Storbritannia, vil det kunne føre til såkalt «no deal» eller «hard brexit» mellom EU og Storbritannia.

For Norges del er målet å ha en ny frihandelsavtale og annet avtaleverk på plass fra 1. januar 2021.

Hva kan du gjøre?

Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det regelverket som gjelder til enhver tid. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i de mulige endringene som brexit kan medføre for din bedrift, både på britisk og norsk side, og kontakter aktuelle regelverkseiere ved spørsmål eller tvil.

Hvilke konkrete forberedelser du må gjøre, avhenger av produktet og behovene dine. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. Samtidig må du også ta hensyn til britiske krav til vareførselen.

Hva kan Tolletaten gjøre?

Tolletaten ønsker å sørge for gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt når Storbritannia ikke lenger regnes som en del av EU. Vi minner om at brexit ikke endrer på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen.
Tolletaten vil fortsette å jobbe for at utestående regelverksavklaringer på tollområdet kommer på plass så snart det lar seg gjøre, og kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen kan endre seg på kort varsel.

Noen nyttige informasjonskilder