Gå til innhold

11. november er det klart for Tolldagen 2020

COVID-19-pandemien, internasjonal handel og næringslivets erfaringer med tollspørsmål er noen av hovedpunktene for årets tolldag. På denne årlige dagskonferansen er hovedmålgruppen virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer.

11. november arrangeres Tolldagen for åttende gang på Oslo Kongressenter. Da det er begrenset antall som kan delta fysisk på arrangementet, vil vi også åpne for streaming av Tolldagen.

Tradisjonen tro er Arne Hjeltnes dagens konferansier og skal holde tråden gjennom dagen. I tillegg vil du få høre mer om følgende temaer:

  • Vi får besøk av finansminister Jan Tore Sanner som vil åpne årets tolldag, etterfulgt av tolldirektør Øystein Børmer som vil gi deg siste nytt fra Tolletaten.
  • NHOs direktør for politikk, Mari Sundli Tveit, vil gi noen betraktninger rundt fremtidens internasjonale handel, mens administrerende direktør Lars Karlsson i KGH Global Consulting vil snakke om transport og logistikk i forbindelse med COVID-19-pandemien.
  • Få også med deg innslaget om hva som rører seg på den internasjonale handels- og tollarena. Hør mer om dagsaktuelle saker knyttet til frihandel og siste oppdatering om Brexit.

På grunn av COVID-19 vil det i år ikke være mulighet for stands fra næringslivet. Tolletaten stiller i år med en stand, men grunnet pandemien har vi valgt å ikke tilby dette til næringslivet for å sikre god avstand og etterlevelse av smittevernreglene.

Vi vil legge ut informasjon om påmelding i den nærmeste fremtid. Ved påmelding kan du velge enten fysisk deltakelse eller streaming. Vi følger utviklingen i smittesituasjonen, og vi vil åpne for fysisk deltakelse etter myndighetenes retningslinjer. Per 21.09.2020 er det tillatt med fysisk deltakelse for opptil 200 personer.

Tolletaten, i samarbeid med Oslo Kongressenter, vil ivareta smittevernhensyn. Av tiltak kan det nevnes at vi har oppskalert til kongressenterets største sal «Kongresshallen» for å sikre god avstand mellom deltakerne.

Påmelding og program vil bli lagt ut i nærmeste fremtid.