Gå til innhold

Transitteringstollsted - Makedonia

Slik oppgir du riktig  transitteringstollsted ved innpassering til Makedonia.

I rubrikk 51 på transitteringsdeklarasjonen skal hovedansvarlig/deklarant oppgi navn og kode for de planlagte innpasseringstollstedene for hver avtalepart som skal passeres under transporten (EU anses som en avtalepart).

Direktoratet har mottatt informasjon fra tollmyndighetene i Makedonia om at hovedansvarlige, som skal benytte «Corridor 10» via Makedonia til Hellas, må anvende transitteringstollstedet CI Tabanovce patnicki (MK002031) ved innpassering til MK.

Det vil si at ovennevnte makedonske tollsted må registreres som transitteringstollsted i NCTS. Sendes forventet transitteringsmelding (IE050) til feil tollsted, vil transitteringstollstedet i Makedonia ikke kjenne til forsendelsen, og må utveksle meldinger i NCTS med avgangstollstedet før grensepassering kan registreres i systemet. Dette kan føre til forsinkelser for transportøren.