Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn for tollagerholdere som skal føre merknadsjournal

Fra 14. august 2019 kl. 12.00 kan tollagerholdere bruke det nye digitale skjemaet for merknadsjournal når de skal melde fra til Tolletaten om uoverensstemmelser mellom fraktdokumentene og varene som skal legges inn på tollager. 

I en kort overgangsperiode frem til 9. september 2019 vil dagens løsninger med e-postinnmelding av merknadsjournaler godtas.

Innsending av merknadsjournal er en plikt som tollagerholder er pålagt, jf. tolloven § 4-30, jf. tollforskriften § 4-30-4.

Slik fungerer løsningen i praksis:

  1. Tollagerholder logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
  2. Det fylles inn opplysninger og skjemaet sendes via Altinn.
  3. Tollagerholder får et referansenummer (ARnnnnnnn)og en kvittering i løsningen på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
  4. Skjemaet mottas av Tolletaten og legges under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
  5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Bakgrunnen for dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.

Brukerveiledning til løsningen

Ved spørsmål send e-post til post@toll.no

Husk muligheten til å abonnere på nyheter her

Del med andre: