Gå til innhold

Nytt skjema for omberegning i Altinn for bedrifter

Fra 13. desember 2018 skal bedrifter som ikke har tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN, bruke et nytt skjema i Altinn når de skal korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner. I løpet av kort tid vil Tolletaten ikke lenger ta imot søknader om omberegning på annen måte.

Slik virker det nye skjemaet

  • Bedriftene eller deres representanter fyller inn skjema for omberegning i Altinn.
  • Søkeren velger årsak til omberegning/korrigering og får beskjed om å legge ved anbefalt dokumentasjon for saksbehandlingen.
  • Søkeren sender utfylt søknad og nødvendige dokumentasjon fra Altinn til Tolletaten.
  • Søknadens innhold og vedlegg registreres automatisk i Tolletatens saksbehandlingssystem.
  • Søkeren får automatisk bekreftelse på mottatt søknad sendt til den e-postadressen de har oppgitt i skjemaet.

Ett skjema kan omfatte flere deklarasjoner dersom det gjelder samme bedrift og samme årsak.

Disse kan bruke skjemaet

Alle eksportører, importører og deres representanter (transportører/speditører mv.) kan benytte skjemaet for å korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner. Bedrifter som har tillatelse til elektronisk omberegning skal gjøre dette selv i TVINN som tidligere.

Rollekrav i Altinn: Regnskapsmedarbeider

Slutt på søknader på e-post og papir

I løpet av kort tid vil Tolletaten returnere søknader på e-post og papir med beskjed om å søke via Altinn.

Skjemaet gjelder ikke for:

  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med gjenutførsel
  • Refusjon av særavgifter i forbindelse med avgiftsfri bruk
  • Refusjon av merverdiavgift i forbindelse med gjenutførsel til firmaer som ikke er registrert for merverdiavgift.

Dersom bedriften ønsker refusjon i ovennevnte tilfeller, må de kontakte Skatteetaten.

Privatpersoner kan ikke bruke det nye skjemaet. De kan søke via skjema for tilbakebetaling på toll.no

Mer informasjon

Les mer om omberegning her

Brukerveiledning for hvordan du fyller ut skjemaet på altinn.no ligger også der.

Her finner du Tolletatens personvernerklæring. Den beskriver hvilke typer personopplysninger vi behandler og hvordan du kan utøve dine rettigheter som registrert.