Gå til innhold

Ny leveranse NCTS blir sett i produksjon laurdag 16. november

Ny leveranse NCTS blir sett i produksjon laurdag16. november. Nedetid er sett frå kl. 12.00-15.00. NCTS (MCC, GMS, ECN, RAC), nasjonal og internasjonal trafikk vil vere utilgjengeleg medan aktiviteten pågår.

Denne leveransen inneheld ingen endringar som påverkar næringslivet.

Konsekvensen vert at det må nyttast naudprosedyre for alle oppstartar i tidsrommet, både frå autoriserte avsendarar og hos Tolletaten.