Gå til innhold

Merknadsjournal i Altinn

Fristen for obligatorisk innsending av merknadsjournal i Altinn er utsatt til 1. oktober 2019.

Tolletaten har lagt til rette for at tollagerholdere kan sende merknadsjournalen digitalt i Altinn. I utgangspunktet skulle innsending av merknadsjournalen i Altinn være obligatorisk fra 9. september 2019.

Etter henvendelse fra flere tollagerholdere er det igangsatt arbeid for å gjøre det mulig å legge merknadsjournalen inn som vedlegg i Altinn. Fristen for obligatorisk innsending i Altinn utsettes derfor til 1. oktober 2019. Nåværende løsning er tilgjengelig, og vi ønsker at flest mulig bruker denne. Når den nye løsningen er tilgjengelig, vil vi informere om dette.

Del med andre: