Gå til innhold

Elektronisk loggbok erstatter formular T2M

Utskrift fra EU-fartøyets elektroniske loggbok erstatter fra 1. mai 2016 Formular T2M for å dokumentere EU-status på fisk.

Tolldirektoratet har mottatt informasjon fra EU kommisjonen om endringer i EUs tollprosedyrer ved landing av EU-fisk i tredjeland. I dag benytter EU et T2M-formular som fylles ut av fartøysfører. Formularet skal attesteres av tollmyndighetene i det tredjelandet hvor fisken landes.

Fra 1. mai 2016 vil T2M-formularet erstattes av en utskrift fra EU fartøyets elektroniske loggbok («Fishing logbook»). EU-kommisjonen anmoder norsk TOLL om bistand til å attestere på utskriften fra loggboken og bekrefte at varene har vært under tollmyndighetenes kontroll mens de har vært i Norge, og ikke har gjennomgått noen annen form for bearbeiding en det som er nødvendig for deres bevaring.

Varen/fisken skal legges inn på godkjent mottak når den landes i Norge. Mottaket må ha status som tollager. For disse varene er det snakk om tollager A hvor det ikke er tillatt å bearbeide varer, kun bevare dem i deres opprinnelige tilstand. Fisken må tas ut av tollageret ved bruk av en utførselsdeklarasjon med prosedyrekode 14.

Direktoratet ber tollregionene om at de fra 1. mai 2016 attesterer utskriften fra EU-fartøyets elektroniske loggbok. Det ikke behov for å gjøre ytterligere kontroll enn å sjekke at prosedyrekode 14 er benyttet.