Gå til innhold

[Utgått]Transittering - endring i listen over "Følsomme varer"

Endring i listen over varer som medfører større risiko for tollsvik (Følsomme varer), jf. Transitteringskonvensjonens Bilag I til Vedlegg I.
Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987 (Transitteringskonvensjonen), Bilag I til Vedlegg I, inneholder en liste over varer som medfør større risiko for tollsvik (”Følsomme varer”). Det har vist seg at noen av varene på listen ikke lenger kan regnes å medføre større risiko for tollsvik og listen er derfor blitt endret i samsvar med dette. 
 
Listen er blitt noe redusert og varer som kjøtt av storfe, melk og fløte, smør og bananer er fjernet fra listen. Andre varer som fjærfe og røyketobakk er lagt til listen, jf. folsomme-varer-010109.docvedlagte oppdaterte liste (36 kB).
 
Endringene i listen er godkjent i arbeidsgruppen SAD/Transit, men vedtaket er på grunn av interne prosedyrer i EU blitt forsinket.
 
Direktoratet kan opplyse at varenummer i rubrikk 33 (HS-6 siffer) er obligatorisk ved transport av ”Følsomme varer”. Videre kan ”Garantifritak” (kode 0) ikke benyttes for transitteringer som omfatter varer nevnt i vedlagte liste. Ved transittering av ”Følsomme varer” skal transporten alltid forsegles
 
Vedtaket skal anvendes fra 1. januar 2009.