Gå til innhold

[Utgått]Endringer i bevilling for tollager C (Taxfreeshop i lufthavn)

I forbindelse med at det ikke lenger utstedes papirbilletter ved flyreiser ser Toll- og avgiftsdirektoratet seg nødt til å endre på dokumentkravet for å kunne handle i taxfree-shop (tollager C) på lufthavn.
I dagens tollagerbevilling er det krav om at gjenpart av billett, billettstammen, skal forevises og stemples ved kjøp i taxfree ved ankomst. Det samme gjelder i taxfree ved avreise hvor boardingkort skal forevises og stemples. I og med at papirbilletten nå er helt ute og flere og flere reiser uten at det utstedes boardingkort, lar dette seg i praksis ikke gjøre.
 
Toll- og avgiftsdirektoratet har derfor gjort endringer i bevillingen for tollager C, taxfree-shop i lufthavn. Kravet om boardingkort eller gjenpart av billett er nå fjernet og erstattet med ”gyldig reisedokumentasjon”. Samtidig er det nå opp til den enkelte bevillingshaver å ha systemer for å ivareta at det ikke selges mer enn det som er bestemt tillatt til den reisende når denne kan fremvise gyldig reisebevis til/fra utlandet. Det gis en frist fram til 1. mars 2009 for å ha dette på plass.
 
I tillegg er det gjort endringer i forhold til innlevering av transitteringsdokumenter og merknadsjournal samt oppbevaringsplikten for regnskapsbilag og henvisning til bokføringsloven i stedet for regnskapsloven. Det er også gjort endringer i forhold til rapportering.
 
Nye bevillinger vil bli utstedt og distribuert via tollregionene som også vil ha oppfølgingsansvaret.