Gå til innhold

[Utgått]Merverdiavgift ved midlertidig innførsel av levende dyr til avlsformål og deltakelse i konkurranser

I Finansdepartementets forskrift nr. 12 av 12. desember 1975 § 5 nr. 15 bokstav a og b er det gitt merverdiavgiftsfritak for midlertidig innførsel av levende dyr som skal brukes til avlsformål, og dyr som skal delta i konkurranser og/eller på utstillinger.
 
I forbindelse med en konkret sak er det besluttet at bestemmelsene skal tolkes slik at det ikke stilles krav om at dyret er utenlandsk eid, når det innføres til konkurranser og for avlsformål. 
 
Ved innførsel av dyr til utstillinger har det i gjeldende forvaltningspraksis ikke blitt stilt krav om utenlandsk eierskap for å oppnå toll - og merverdiavgiftsfritak ved innførsel, jf. tolltariffens innledende bestemmelser § 14 annet ledd. 
 
For at merverdiavgiftsfritaket skal være oppfylt i slike saker, gjelder fortsatt ett krav om at depositum eller annen sikkerhetsstillelse skal avgis og en gjenutførselsfrist på ett år, jf. tolltariffens innledende bestemmelser § 15.
 
For ordens skyld presiseres at dette rundskriv ikke medfører noen endring i tolkningen av tollregelverket, da det fortsatt skal gjelde et krav om utenlandsk eierskap for å oppnå tollfritak, ved innførsel av levende dyr til konkurranser og til avlsformål.