Gå til innhold

[Utgått]Landing av EU-fisk

Transittering  av fisk som er fanget og brakt i land av EU-fartøy og som skal transporteres tilbake til EU 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet har i den senere tid mottatt flere henvendelser fra både Tollvesenet og næringslivet om hvilke prosedyrer som skal benyttes ved transport av EU-fisk landet i Norge som transporteres tilbake til EU.
 
Ved landing av EU-fisk i Norge som skal fraktes tilbake til EU ved bruk av veitransport, er det viktig at fisken opprettholder sin EU-status (T2) ved transittering fra Norge. Forutsetningen for at fisken skal kunne opprettholde sin EU-status er bl.a. at varen kom inn til Norge som en EU-vare med EU-status (T2/T2L).
 
For å dokumentere EU-status på fisk benytter EU et T2M-formular. Dette er imidlertid et internt EU-dokument som ikke er inntatt i Transitteringskonvensjonens bestemmelser og som derfor ikke kan benyttes overfor EFTA-landene. Vilkårene for å kunne starte opp en T2 i Norge, på bakgrunn av en T2M, vil derfor ikke være oppfylt. Status ved oppstart av en transittering i Norge (i rubrikk 1 på transitteringsdeklarasjonen) for denne type varer vil derfor være ”T1”.
 
T2M formular fylles ut av EU-fartøyets fartøysfører og skal i original følge med transporten til EU. Ved oppstart av en transittering skal T2M formularets nummer registreres i TET/NCTS og fremkomme i rubrikk 44 på Følgedokumentet. Ved bestemmelsestollstedet legges T2M-formularet frem sammen med transitteringsdeklarasjonen.
 
Ved bruk av sjøtransport fra Norge må T2M-formularet følge med skipet og legges frem for tollmyndighetene i bestemmelseshavnen i EU.
 
Den hovedansvarlige bør ta kontakt med tollmyndighetene i EU for nærmere informasjon dersom fangsten deles opp og sendes til EU i flere forsendelser, og hvor originalt T2M-formular ikke kan følge med transporten.
 
Svenske tollmyndigheter opplyser på sine nettsider bl.a. følgende:
 
Alla gemenskapsfiskefartyg som bedriver havfiske måste visa upp ett T2M-formular för att styrka gemenskapsstatusen på fångster som är gjorda på internationellt vatten och territorialvatten tilhörande EU.  Om fångsten förs i land utanför EU för at sedan transporteras dit, skal T2M-formularet följa med fångsten och det transportmedel som transporterar produkterna direkt till EU, för at uppvisas där”.
 
Oppsummering
  • T2M fylles ut av EU-fartøyets fartøysfører
  • Tollvesenet/aut. avsender i Norge starter opp en transittering med status ”T1”
  • Referanse til T2M formularet registreres i feltet for ”Utfyllende opplysninger”   i TET/NCTS og fremkommer i rubrikk 44 på Følgedokumentet
  • T2M skal i original følge transporten tilbake til EU
  • Ved bestemmelsestollstedet legges T2M frem sammen med Følgedokumentet
For nærmere informasjon om bruken av T2M formularet kan det tas kontakt med tollmyndighetene på Tullexpedition Svinesund (SE), tlf. + 46 52619800 eller se på deres nettsider www.tullverket.se Transitering/T2M-formulär eller med danske tollmyndigheter Tlf. + 45 72 22 12 12.