Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Aserbajdsjan

Det norske GSP-systemet iverksettes for Aserbajdsjan virkning fra 8. juli 2008.
Toll- og avgiftsdirektoratet har fra republikken Aserbajdsjan fått oversendt nødvendige notifikasjon og stempelprøver som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Aserbajdsjan, jf. Finansdepartementets forskrift § 29 om varers opprinnelse mv. ved bruk av tollpreferanse for utviklingsland av 20. februar 1998.
 
I medhold av nevnte forskrift § 32 første ledd, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Aserbajdsjan virkning fra 8. juli 2008.
 
GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Aserbajdsjan, jf. gjeldende opprinnelsesregler. Aserbajdsjan er å anse som et ”ordinært” GSP-land, jf. vareomfang og tollpreferanse gjeldende overfor denne gruppen land. Norske tollmyndigheter kan gi nærmere opplysninger ved behov.
 
Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er ”State Office on Control of Consumer Market under Ministry of Economic Developement of Republic of Azerbaijan”. Anvendt stempel er rundt med bla. nevnte tekst.
 
I landoversikten skal Aserbajdsjan fra 8. juli 2008 fremkomme med uthevet skrift (dvs. iverksatt).
 
Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifikasjoner) vil i Aserbajdsjan bli foretatt av ”State Office on Control of Consumer Market under Ministry of Economic Developement of Republic of Azerbaijan”. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis må på vanlig måte sendes direktoratet.