Gå til innhold

[Utgått]Avgift på bensin og autodieselavgift, endring i vedtak

Endringer i Stortingets vedtak 28. november 2007 om skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2008 – gjeldene for avgift på bensin og avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift).
Stortinget har 20. juni 2008 fattet følgende vedtak om endringer i Stortingets vedtak 28. november 2007 om skatte-, avgifts- og tollvedtak:
 
I.
Kap. 5536 post 76 Avgift på bensin
 
Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 28. november 2007 om avgift på bensin for budsjetterminen 2008:
 
§ 1 første ledd skal lyde:
Fra 1. juli 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på bensin. Avgiften betales med følgende beløp pr. liter:
a. for svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,33
b. for lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,37
c. for annen bensin: kr 4,37
 
II.
Kap. 5536 post 77 Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift)
 
Fra 1. juli 2008 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 28. november 2007 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) for budsjetterminen 2008:
 
§ 1 første ledd skal lyde:
Fra 1. juli 2008 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på mineralolje til framdrift av motorvogn. Avgift betales med følgende beløp pr. liter:
a. for svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,40,
b. for lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,45,
c. for annen mineralolje: kr 3,45