Gå til innhold

[Utgått]K.G. Puntervold AS- miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for K.G. Puntervold sitt retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.

 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 %. Dette innebærer fullt avgiftsfritak.
 
K.G. Puntervold sitt retursystem gjelder for ombruksflasker i glass.
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass.