Gå til innhold

[Utgått]EM i rallycross på Momarken 28-29. juni 2008

I forbindelse med at det skal arrangeres EM runde i rallycross i Norge, vil det ankomme en god del utstyr til både arrangøren og de deltagende lagene.  Løpet finner sted på Momarken ved Ørje.
Toll- og avgiftsdirektoratet vil informere om at de samme rutiner som ble benyttet under Rally VM 2007 skal benyttes. (Rundskriv 2005/01408)
Utstyr som innføres i arrangørens navn:
 
- Midlertidig innførsel:
Kan f.eks dreie seg om tidtagerutstyr. Dette skal deklareres på vanlig måte i TVINN. Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at utstyret eies av person eller firma hjemmehørende i utlandet, innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf tolltariffens innledende bestemmelser (tib) §14 nr 1.
   Hvis utstyres innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret, må fortolling foretas.   
Gjenutførsel skal foretas gjennom Tollvesenet etter gjeldende bestemmelser.
 
- Ordinær innførsel:
Utstyr som innføres med formål å bli forbrukt under arrangementet eller skal forbli i landet. Dette skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser. 
 
Utstyr som innføres i de utenlandske deltagerlagenes navn:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)
 
- Rallybilene og deler/utstyr til disse, samt verktøy: 
Kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt uten at det utstedes tolldeklarasjon eller kreves depositum for toll og avgifter, jf. tib § 14 nr. 3, forskrift nr. 12 § 4 første og andre ledd og tollovforskriften 5.1.11. Det forutsettes imidlertid at det ved grensepassering presenteres lister over verktøy, deler og utstyr overfor Tollvesenet. Listene skal fremlegges i 2 eksemplarer som attesteres av Tollvesenet hvorav den ene beholdes på innpasseringstollstedet.
Ved gjenutførsel skal attestert liste forevises Tollvesenet ved utpasseringstollstedet.
 
- Drivstoff:
Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tib § 14 nr. 3, jf. reisegodsforskriften av 10. januar 2003 § 4 fjerde ledd.
 
Restriksjonsbelagte varer:
I forbindelse med at det gis lettelser i deklarasjonsplikten, forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
 
Nyttige kontaktpunkter:
 
Mattilsynet
  Tlf.: (00 47) 06 040
 
Post- og teletilsynet
 Tlf.: (00 47) 22 82 46 40 
 E-post: firmapost@npt.no

Utstyr som innføres av andre enn arrangør eller deltagere (sponsorer osv):

 Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:

Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende. Se www.toll.no
 
Tollkontroll:

Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at selv om det er gitt lettelser i deklarasjonsplikten, er ikke utstyr og deltagere unntatt for kontroll.