Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – campingbiler - endret praktisering av plassering av sengeplasser

Forsetene kan også benyttes som del av liggeplass.
Vi viser til Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner 19. mars 2001 § 2-5 om vilkår for registrering av kjøretøy som campingbil.
 
I forbindelse med behandling av en klagesak har Ombudsmannen for forvaltningen kommet til en annen konklusjon enn hva som tidligere har vært praktisert når det gjelder forståelsen av hva som kan regnes som liggeplass i en campingbil. Ombudsmannen fant i sin uttalelse at man ikke med rimelighet kunne nekte bruk av forseter som del av liggeplass i campingbiler.
 
Direktoratet har på dette grunnlaget funnet det nødvendig å endre praksis, slik at forsetene kan benyttes som del av liggeplass. Dette innebærer også at praktiseringen av eksisterende regler vil være mer i tråd med det nye regelverk som direktoratet har hatt på høring på vegne av Finansdepartementet. I dette er det angitt at liggeplassene kan være basert på sittegrupper eller seter (herunder forseter).
 
Når det gjelder de nye forskriftene om definisjon av campingbiler antas disse tre i kraft fra 1. januar 2009.