Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Georgia

Det norske GSP-systemet iverksettes for Georgia med virkning fra 14. juli 2008.

Toll- og avgiftsdirektoratet har fra Georgias ambassade i København fått oversendt nødvendige notifikasjon og stempelprøver som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Georgia, jf. Finansdepartementets forskrift § 29 om varers opprinnelse mv. ved bruk av tollpreferanse for utviklingsland av 20. februar 1998.
 
I medhold av nevnte forskrift § 32 første ledd, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Georgia med virkning fra 14. juli 2008.
 
GSP-preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Georgia, jf. gjeldende opprinnelsesregler. Georgia er å anse som et ”ordinært” GSP-land, jf. vareomfang og tollpreferanse gjeldende overfor denne gruppen land. Norske tollmyndigheter kan gi nærmere opplysninger ved behov.
 
Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er Ministry of Economic Development of Georgia. Anvendt stempel er rundt med bla. teksten ”Certificate of Origin”.
 
I landoversikten skal Georgia fra 14. juli 2008 fremkomme med uthevet skrift (dvs. iverksatt).
 
Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifikasjoner) vil i Georgia bli foretatt av Ministry of Economic Development of Georgia. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis må på vanlig måte sendes direktoratet.