Gå til innhold

[Utgått]Tollvesenet åpner for forenklet tollbehandling av småforsendelser - utsatt frist

Nye bestemmelser i tollovforskriften åpner for at Tollvesenet kan gi tillatelse til en forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering ved fortolling av lavverdiforsendelser til private, 
 
Søknader om slik tillatelse kan dessverre ennå ikke sendes, men vi regner med at det vil komme på plass innen kort tid. De midlertidige tillatelsene gjelder til den nye ordningen trer i kraft, senest 1.januar 2009.
Etter endring av tollovforskriften den 15. februar i år, kan Tollvesenet gi tillatelse til forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering ved fortolling av lavverdisendinger til privatpersoner. Tillatelsen vil gjelde for bedrifter som behandler store mengder post eller andre typer forsendelser som adressert til private mottakere, og med en verdi under kr 1000,-. Tillatelsen vil bare gjelde for ordinære lavverdisendinger som er unntatt for restriksjoner eller særavgifter.
 
Søknader om slik tillatelse kan dessverre ikke sendes ennå fordi malverk og instrukser for behandlingene av søknadene ikke er kommet på plass, men vi regner med at det vil skje innen kort tid. Disse tillatelsene vil erstatte alle midlertidige tillatelser på dette forsendelsesområdet, men de eksisterende midlertidige tillatelsene vil ikke opphøre før den nye ordningen trer endelig i kraft. Dette skjer senest 1. januar 2009.