Gå til innhold

[Utgått]Ny versjon i TET fra 3. mars 2008

Mandag 3. mars 2008 blir TET produksjonsmiljø oppgradert til ny versjon 6.1.0. TET-systemet vil derfor være utilgjengelig i tidsrommet fra kl. 09:00 søndag 2. mars 2008 til kl. 07:00 mandag 3. mars 2008.

Den nye versjonen inneholder tekniske oppgraderinger, flere feilrettinger og endringer.
Følgende endringer kan ha betydning for næringslivets programvare (dette er berørte programvareleverandører informert om på e-post 15. februar 2008):

 

o Teknisk regel 1200 er nå implementert korrekt, slik at deklarasjoner med "hull" i varepost-rekkefølgen blir avvist i inputkontrollen.
 
o Det er innført kontroll på at punktum (.) er benyttet som desimaltegn i numeriske felter.
 
o Endring i MRN - Strekkoder
MRN er endret slik at det kan komme ett eller flere alfabetiske tegn også i slutten av nummeret. Alfabetiske tegn tar mer plass enn numeriske tegn, og kan derfor falle utenfor utskriftsmargen. For å unngå at det oppstår problemer med å lese strekkodene ved grenseovergang og ankomst, er det viktig at programvareleverandører og deklaranter sikrer at fullstendig strekkode kommer med ved utskrift av følgedokumentet.
Informasjon om dette ble sendt ut i rundskriv 2007/00476 datert 28.02.07.
 
I tillegg har vi en kjent feil:
Dersom det forekommer et  'tomt' segment i IE015-meldingen, kan det oppstå en feilsituasjon ved oversettelse til xml i TET. Blant annet oppstår dette om deklarasjonen har mer enn én varepost og om varepostene fra og med varepost 2 slutter med et 'tomt' segment, f. eks. TOD+2:

CST+2'
FTX+AAA+++GAVEARTIKLER 83062290'
MEA+WT+AAB+KGM:200'
PAC+6+++BX:1'
PCI+28+adr'
DOC+916:::830+0102902007169462:::NO
TOD+2'
FTX+ACB++DG2'
TOD+2'
CST+3'
FTX+AAA+++DEKO ART 34060090'
MEA+WT+AAB+KGM:1000'
... osv

 

For å unngå denne feilen må næringslivets programvare eventuelt endres slik at IE015 ikke kan inneholde 'tomme' segmenter.