Gå til innhold

[Utgått]Endring av kjæledyrforskriften

Endringen består i at overgangsperioden, hvor enkelte land er gitt anledning til å ha strengere krav, forlenges frem til 30. juni 2010.
Toll- og avgiftsdirektoratet har mottatt informasjon fra Landbruks- og matdepartementet om at de den 25. juni 2008 på nasjonalt grunnlag har fastsatt endring av forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.
 
Forskriftsendringen kommer som en følge av at Europaparlamentet og Rådet den 21. mai 2008 vedtok en ny forordning som endrer forordning (EF) nr. 998/2003 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Endringene består i at overgangsperioden, hvor enkelte land er gitt anledning til å ha strengere krav enn de som generelt fremgår av forordningen, forlenges.
 
Overgangsperioden, som tidligere var fastsatt til fem år, er blitt forlenget med ytterligere to år og skal nå vare frem til den 30. juni 2010.
 
Forordning (EF) nr. 998/2003 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Ved innlemming i EØS-avtalen fikk Norge en tilpassningstekst som sikret at vi kunne kreve at hund og katt som innføres fra land med rabiessmitte skulle ha gjennomgått en serologisk test som viser at de har oppnådd et tilstrekkelig høyt antistoffnivå. Tilpassningsteksten gav oss også rett til å kreve at hund og katt som innføres skal være behandlet mot ekinokokker. Begge disse kravene er strengere enn de generelle kravene til transport av kjæledyr i forordning (EF) nr. 998/2003 og begge kravene ansees av Mattilsynet som viktige for å hindre at henholdsvis rabies og ekinokokkose etablerer seg i Norge.
 
Se vedlagte nye endringsforskrift.
 
Publikumskontakt: Mattilsynet, telefon 06040