Gå til innhold

[Utgått]Oppbrukt kvote ved innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 19. desember 2007 (saknr. 2002/4472) vedrørende kvantumsregulert innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia under det norske GSP-systemet for 2008.

 
Innenfor rammen av GSP-ordningen har Norge etablert en særordning for Botswana og Namibia som innebærer nulltoll ved import til Norge, med unntak av enkelte varer. Herunder er det en årlig tollfri kvantumsregulering på 2 700 000 kilo utbeinet storfekjøtt. Denne tollfrie kvoten er nå oppbrukt og toll må således beregnes/betales etter gjeldende satser for ordinære GSP-land.