Gå til innhold

Arkiv

Her finn du eit arkiv over meldingar vi tidligare har publisert, inkludert eldre rundskriv:

Informasjon som vi tidligare publiserte som rundskriv, publiserer vi som "Nytt frå direktoratet".

08.02.2017 Krav ved eksport av brukte elektriske og elektroniske produkter
06.02.2017 Transitteringskonvensjonen - motverdier av 1 EURO gjeldende fra 1. januar 2016
19.12.2016 Registrering av varer ved innlegg på tollager og bruk av merknadsjournal
08.11.2016 Feil i TVINN i forbindelse med midlertidig innførsel
30.08.2016 Transittering av fisk fanget og brakt i land av EU-fartøyer
29.12.2015 Avgift på båtmotorer 2014 - avgiftsrundskriv
29.12.2015 Avgift på sluttbehandling av avfall 2014 - avgiftsrundskriv
16.12.2015 Flere tegn i omberegningstekst i TVINN fra 12. desember
14.12.2015 Miljøgebyr på batterier - elektriske biler
11.12.2015 Ny NCTS leveranse er satt i produksjon
07.12.2015 Miljøgebyr på person- og varebiler - Autoretur AS - endring av gebyrsats
04.12.2015 Budsjettet for 2014 – feil i Stortingets vedtak om engangsavgift
12.11.2015 Opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel av produkter fra havet
04.11.2015 Tollkvoter for stiklinger, potteplanter og gress på rull
06.08.2015 Sikkerhetsstillelse og deklarering av hest for deltakelse i konkurranse og avlsformål
22.07.2015 Periodisk fortolling av laverdiforsendelser - Tollvesenet åpner for forenklet tollbehandling
29.06.2015 Endring i antall tegn i omberegningstekst i TVINN
24.06.2015 Russland utestenges ikke fra TIR-ordningen
24.06.2015 Norsk Glassgjenvinning AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Askim Frukt - og Bærpresseri AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Bryggeri - og Drikkevareforeninga AS, miljøavgift på drikkevareemballajse - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Norsk Metallgjenvinning AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Norsk Returkartong AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Infinitum AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Plastretur AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 Ringnes Supply Company AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
24.06.2015 K. G. Puntervold AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
22.06.2015 Transitteringskonvensjonen - motverdien av 1 EURO gjeldende fra 1. januar 2015
11.06.2015 Kommentarer til Tolltariffen 2015
17.04.2015 Transittering - nye garantier som følge av Makedonias og Serbias tiltredelse til Transitteringskonvensjonen
12.03.2015 Nye avtaleparter til Transitteringskonvensjonen
23.01.2015 Forbud mot import av human sæd
23.01.2015 Kontroll av melk og melkeprodukter samt soya og soyaprodukter fra Kina
23.01.2015 Innførselstillatelse ved innførsel av næringsmidler og fórvarer fra land utenfor EU/EØS-veterinærområdet
23.01.2015 Import av fuglefôr - analysesertifikat
13.01.2015 Konvensjonen om felles opprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet
05.01.2015 Tollkvoter EU
22.12.2014 Engangsavgift - endring av vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridkjøretøy
22.12.2014 Rundskriv om konsekvenser ved flytting / fjerning av skillevegg i varebil kl.2
18.12.2014 Eksportavgift på fisk og fiskevarer
08.12.2014 Innførsel av kjøtt av storfe fra alle GSP-land
08.12.2014 Innførsel av storfekjøtt fra Botswana og Namibia
08.12.2014 Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland
08.12.2014 Innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland
02.12.2014 Engangsavgift – nytt regelverk angående refusjon av engangsavgift ved utførsel av motorvogn
08.09.2014 Bryggeri- og Drikkevareforeininga AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
03.07.2014 Gebyr på røykvarslere 2013
25.06.2014 Norsk Returkartong AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
25.06.2014 Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
25.06.2014 Norsk Metallgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift
1-50 av 428