Gå til innhold

Anmodning om ikke å benytte varesertifikat EUR. 1

Tolletaten anbefaler eksportører/speditører om ikke å komme til våre ekspederinger for å få stemplet varesertifikater EUR 1 i disse Corona-tider. Eksportører/speditører henstilles om å benytte opprinnelseserklæring (fakturaerklæring) i størst mulig utstrekning.

Alle våre handelsavtaler, bortsett fra EFTA-GCC, åpner for at opprinnelseserklæring kan benyttes ved utførsel fra Norge. Opprinnelseserklæring kan settes på en faktura, eller et annet handelsdokument som for eksempel pakkseddel. Kravet er at handelsdokumentet må beskrive varen. Dersom noen skulle oppleve problemer med at opprinnelseserklæringen ikke godtas, ber vi om at dette umiddelbart rapporteres til post@toll.no slik at vi får tatt dette opp med vår frihandelspart.

Vi starter opp denne måneden med pilottesting av elektronisk varesertifikat EUR 1, og vi håper at det skal være tilgjengelig for alle i løpet av et par måneder.