Gå til innhold

Nytt frå direktoratet

14.08.2019 Nytt skjema i Altinn for tollagerholdere som skal føre merknadsjournal
02.08.2019 Innlesing av tolldeklarasjonsoversikten til Altinn er rettet
03.07.2019 Kode for følsomme varer i NCTS utgår 1. mai 2016
20.06.2019 Nytt skjema i Altinn for bedrifter som skal deklarere varer etter grensepassering
11.06.2019 Brukerråd for Tolletatens fortollingssystem (TVINN) og transitteringssystem (NCTS) er avlyst
06.06.2019 100 næringslivsaktører på konferanse om ekspressfortolling
23.05.2019 Avskrivning av opprinnelsesbeviset Form A opphører
22.05.2019 Tolldagen 2019 – hold av datoen!
16.05.2019 Informasjonskonferanse om ekspressfortolling
24.04.2019 Elektronisk loggbok erstatter formular T2M
24.04.2019 Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer
24.04.2019 Ny leveranse i NCTS blir sett i produksjon laurdag 27. april
16.04.2019 Nytt format på tollstadslister frå og med 29. april
10.04.2019 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
08.04.2019 Endring i TVINN fra 1.5: Validering av container
01.04.2019 Avvikling av UTB 1. april 2019
21.03.2019 NCTS – Problem med innsending av ankomstmelding (IE007) er retta
13.03.2019 Avvikling av UTB-nummer (utsatt betaling) fra 1.april 2019
08.03.2019 TVINN og NCTS – Ustabililtet og full stopp i EDI trafikken lørdag 9. mars
07.03.2019 Skjema for omberegning i Altinn for bedrifter
1-20 av 47