Gå til innhold

Beskyttelsestiltak fra Mattilsynet

Særskilte beskyttelsestiltak iverksettes for å beskytte dyrehelsen og folkehelsen i Norge. Bakgrunnen for denne type tiltak er sykdomsutbrudd hos dyr eller at det oppdages næringsmidler med skadelig innhold, som importeres fra utlandet.

Med hjemmel i Matloven § 23 tredje ledd kan Mattilsynet fastsette, endre og oppheve forskrifter straks uten foregående høring og bestemmelsen blir anvendt når det er nødvendig å ivareta Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Se liste over gyldige beskyttelsesvedtak fra Mattilsynet