Gå til innhold

[Utgått]Forslag til endringer i midlertidigforskriften - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslo på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Høringen er avsluttet.

Forslaget tar sikte på å bringe regelverket i overensstemmelse med EØS-avtalen.

Fristen for høringen var 5. november 2013. 

horingsbrev_midlertidigforskriften_2013.pdfHøringsbrev (553 kB)

horingsnotat_midlertidigforskriften_2013.pdfHøringsnotat (5,0 MB)

horingsliste_midlertidigforskriften_2013.pdfHøringsliste (1,6 MB)

horingsoppsummering_midlertidigforskriften_2013.pdfHøringsoppsummering (2,1 MB)

Det kom høringssvar fra følgende:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Bilimportørenes landsforening
Miljøverndepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Samferdselsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Norsk Transportarbeiderforbund
Skattedirektoratet
Kongelig Norsk Automobilklub
Finansieringsselskapenes Forening
Vegdirektoratet
Statens innkrevingssentral
Utenriksdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatforeningen
NHO Transport

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/06120.