Gå til innhold

[Utgått]Endringer i særavgiftsforskriften - NOx-avgift - høring

Høringen gjelder forslag til presisering av bestemmelsen om avgiftssubjekt for NOx-avgiften. Høringen er avsluttet.

Høringen gjaldt forslag til presisering i særavgiftsforskriften § 5-1 bokstav g av gjeldende regel om at operatør er avgiftssubjekt (registreringspliktig) for alle NOx-utslipp fra petroleumsvirksomhet, også den petroleumsvirksomhet som utføres fra flyttbare innretninger.

Høringsfristen var 8. november 2013.

horingsbrev_flyttbare_innretninger_nox_2013.pdfHøringsbrev (373 kB)
horingsnotat_flyttbare_innretninger_nox_2013.pdfHøringsnotat (3,5 MB)
horingsliste_flyttbare_innretninger_nox_2013.pdfHøringsliste (459 kB)

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/39662.