Gå til innhold

Frihandelsavtaler

EØS-avtalen, EF/Norge-avtalen og oversikt over frihandelsavtalene inngått på EFTA-nivå. Referanse til vareomfanget i den enkelte avtale ligger i iverksettelsesrundskrivet eller som lenke til vedlegget under hver avtale. 

 

EØS-avtalen

Les mer om EØS her

 

EFTA-konvensjonen

EFTA-Konvensjonen fra 1960 danner grunnlaget for opprettelsen av EFTA. Ettersom EØS avtalen regulerer handelen mellom EFTA landene internt, blir konvensjonen i praksis kun brukt i forbindelse med handel med Sveits.

EF-Norge-avtalen

Norges avtale med Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EØF-avtalen) om avvikling av toll m.v for industrivarer i samhandel mellom EF og Norge trådte i kraft 1. juli 1973.

Kommende frihandelsavtaler

Les mer om kommende frihandelsavtaler her

 

Oversikt over alle frihandelsavtaler

Se oversikten her