Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 1, 2 og 3/20015 - Endringer i Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre

Norsk samtykke til Felleskomiteens Vedtak 1/2005, 2/2005 og 3/2005.

EF/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering fattet ved skriftlig prosedyre den 17. juni 2005 følgende tre vedtak:

Vedtak transitteringsprosedyrevedtak1-2005.pdf1/2005 (297 kB): Vedtaket gjelder endringer i Vedleggene I, II og III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. Bakgrunnen for endringene er utvidelsen av EU 1. mai 2004. For å kunne ta høyde for alle situasjoner vedrørende garantier, garantidokumenter, språkversjoner av påtegninger m.m. benyttet i konvensjonen, er vedleggene til konvensjonen endret tilsvarende. Vedtaket er anvendt fra 1. mai 2004.

Vedtak transitteringsprosedyrevedtak2-2005.pdf2/2005 (80 kB) Vedtaket gjelder utfylling av rubrikk 18 på transitteringsdeklarasjonen når containere benyttes. Transportmiddelets identitet og nasjonalitet anses som obligatorisk informasjon som må oppgis i rubrikk 18. Ved container- terminaler med stor trafikk, og hvor denne informasjonen ikke er kjent, kan avtalepartene autorisere den hovedansvarlige til å unnlate å fylle ut denne rubrikken, når det kan garanteres at de nødvendige detaljer blir tilføy i ettertid. Vedtaket skal anvendes fra 1. juli 2005.

Vedtaktransitteringsprosedyrevedtak3-2005.pdf3/2005 (172 kB) Vedtaket gjelder endring i Vedlegg III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. Bakgrunnen for endringene er at pakkekodene i Bilag D2 til Vedlegg III har blitt revidert. For å sikre at pakkekodene på transitteringsdeklarasjonen samsvarer med siste versjon av UN Rekommandasjon nr. 21 r.1 er pakkekodene i Bilag D2 blitt endret. Videre skal landkodene inntatt i Bilag D2 til Vedlegg III samsvare med siste versjon av ISO – 3166. Vedtaket skal anvendes fra 1. juli 2005. De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette.