Gå til innhold

[Utgått]Vedtak 2/2013 - Endringer i Transitteringskonvensjonen

Norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 2/2013.

EU/EFTA’s Felleskomite for Felles Transittering og Forenkling av formelle vilkår i varehandelen (SAD), fattet den 7. november 2013 følgende vedtak:

Vedtak 2/2013 184 KB 

Vedtaket omhandler endringer av Vedlegg I og III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre.

På bakgrunnen av endringer i nomenklaturen til det «Harmoniserte system» (HS) ble to varenummer, som stod oppført i listen over varer som medfører større risiko for tollsvik (Bilag I til Vedlegg I), endret. HS kode 1701 11 ble erstattet med 1701 13 og 1701 14. HS kode 2403 10 ble erstattet med 2403 11 og 2403 19.

På bakgrunn av ny versjon av UNECEs Rekommandasjon nr. 21 rev 8.1 om Pakkekoder, har Bilag A2 til Vedlegg III til Konvensjonen blitt endret tilsvarende.

Vedtaket skal anvendes fra henholdsvis 1. januar 2012 (HS-koder) og 1.januar 2013 (Pakkekoder).

De gjeldende bestemmelser endres i samsvar med dette