Gå til innhold

Israel - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel ble iverksatt 1.januar 1993. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

 Vedlegg 

Opprinnelse

EFTA følger vedlagte postkodeliste for å avgjøre om varen er berettighet til preferansetollbehandling.