Gå til innhold

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Listereglene

Opprinnelseserklæring

Den bilaterale landbruksavtalen Hong Kong - Norge

Bearbeidde landbruksvarer t.o.m 31.3.2022

Bearbeidde landbruksvarer f.o.m. 1.4.2022

Fisk og marine produkter t.o.m 31.3.2022

Fisk og marine produkter f.o.m. 1.4.2022

Handelsfasilitering