Gå til innhold

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen ble iverksatt 1. november 2012. 

Opprinnelsesbevis

I avtalen med Hong Kong godtas kun opprinnelseserklæring. I motsetning til andre frihandelsavtaler kan du utstede disse uavhengig av verdien på sendingen. 

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Gå til HS-tracker

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listeregelen fra det opprinnelige varenummeret på det nye. 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Listereglene

Opprinnelseserklæring

Den bilaterale landbruksavtalen Hong Kong - Norge

Bearbeidde landbruksvarer f.o.m. 1.4.2022

Fisk og marine produkter f.o.m. 1.4.2022

Handelsfasilitering