Gå til innhold

EF/Norge-avtalen

Norges avtale med Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EØF-avtalen) om avvikling av toll m.v for industrivarer i samhandel mellom EF og Norge trådte i kraft 1. juli 1973.