Gå til innhold

Colombia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen ble iverksatt 1. september 2014. 

Elektroniske opprinnelsesbevis

Colombia har informert om at de ikke godtar elektronisk EUR.1.

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listereglene fra det opprinnelige varenummeret på de nye. 

Vedlegg