Gå til innhold

Tollfri import fra enkelte land

Tollbelagte varer kan være tollfrie hvis de er produsert eller har fått sin nåværende form i et land Norge har frihandelsavtale med eller som er med i en ordning om tollfrihet. Forutsetningen for å få importert varen tollfritt er at det foreligger et opprinnelsesbevis for varen ved fortolling. Dette utstedes av produsent eller eksportør.

For å gjøre det enklere for deg som bruker, regner importkalkulatoren ut et beløp som om det var toll på varen. Utregningen skjer uavhengig av om varen er produsert i et land du kan importere tollfritt fra.

Det vil si at om du bestiller en vare som viser seg å være tollfri, vil det beløpet du må betale til Tolletaten bli lavere enn det kalkulatoren regner ut.

Merk at selv om varen er tollfri, må du betale merverdiavgift for varen.