Gå til innhold

Reise til Norge med skytevåpen

Hvis du skal delta i jakt, sportsskyting eller samleraktivitet i Norge, kan du på visse vilkår ha med deg våpen. 

Før du reiser til Norge, råder vi deg til å sjekke med dine lokale myndigheter om du trenger en tillatelse til å føre våpenet ut av landet du bor i.

Når du reiser inn med gyldig Europeisk våpenpass

Hvis du har søkt og fått europeisk våpenpass av myndighetene i ditt hjemland, trenger du ikke å fremlegge og deklarere våpenet for tollmyndighetene når du kommer til Norge. Ved innpasseringssteder der det er innført rød og grønn sone, kan du gå på grønn sone. Du må kunne vise både våpen og våpenpass på forespørsel. Dette gjelder når du skal være i Norge i inntil tre måneder. 

Når du reiser inn uten Europeisk våpenpass

Du må ha løyve (tillatelse) fra politiet hvis du ikke har europeisk våpenpass og du skal midlertidig innføre skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon inn i norsk tollområde. Den som skal innføre skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon må oppfylle kravene til minstealder for den aktuelle våpentypen og ha gyldig våpentillatelse fra hjemlandet.

Du må også ha løyve fra politiet dersom du ikke har europeisk våpenpass og skal midlertidig innføre skytevåpen som er deaktivert i samsvar med våpenloven § 27 inn i norsk tollområde. 

Søknad skal skrives på fastsatt skjema fra politiet og må sendes til det politidistrikt der du skal oppholde deg, senest to måneder før innreise. Søknadsskjema finner du på politiets nettsider.  

Når du kommer til Norge må du henvende deg til tollmyndighetene og fremlegge våpenet og løyvet (tillatelsen). På innpasseringssteder hvor det er innført rød og grønn sone, må du gå på rød sone.

Du kan lese mer om innførsel av våpen på politetes nettsider. 

Dette må du alltid ha med deg:

  • gyldig våpenkort fra hjemlandet
  • gyldig legitimasjon
  • dokumentasjon på hvorfor du reiser til Norge med våpen - for eksempel en invitasjon til konkurranse eller dokumentasjon på at du har tilgang til jaktterreng i Norge
  • gyldig europeisk våpenpass hvis du har det. Alle våpen du har med på reisen må være oppført i våpenpasset.
  • løyve til midlertidig innførsel dersom du ikke har gyldig europeisk våpenpass

Når du reiser hjem igjen

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS med et Europeisk våpenpass, trenger du ikke å fremlegge og deklarere våpenet for tollmyndighetene før du reiser ut av Norge, dersom du har vært i Norge i inntill tre måneder. 

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS uten gyldig europeisk våpenpass eller til et land utenfor EU/EØS, må du fremlegge og deklarere våpenet for tollmyndighetene før du reiser ut av Norge. Du deklarerer våpenet ved å vise frem løyvet til midlertidig innførsel for tollmyndighetene.

Kontakt politiet

Det er politiet som har ansvaret for regelverket om inn- og utførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Ta kontakt med politiet på telefon 0 28 00 eller se politiets nettsider om våpen for mer informasjon om å reise med våpen inn og ut fra Norge.

Regelverk og retningslinjer