Gå til innhold

Reise til Norge med skytevåpen

Hvis du skal jakte eller delta i skytekonkurranse i Norge, kan du på visse vilkår ha med deg våpen. Vilkårene er nærmere beskrevet under.

Før du reiser til Norge, råder vi deg til å sjekke med dine lokale myndigheter om du trenger en tillatelse til å føre våpenet ut av landet du bor i.

Du må være 18 år for å reise til Norge med rifle og hagle. Reiser du til Norge med pistol og revolver, må du være 21 år. Det er imidlertid unntak fra kravet om alder hvis du skal delta i en skytekonkurranse. Da må du ha med skriftlig invitasjon fra arrangøren som du viser oss ved grensepasseringen.
Tillatelsen til innreise med våpen gjelder i inntil tre måneder, og du kan kun reise med ditt eget våpen.

Når du reiser inn med gyldig Europeisk våpenpass

Hvis du har søkt og fått et Europeisk våpenpass av Politiet i ditt hjemland, trenger du ikke velge rød sone og deklarere våpenet når du kommer til Norge. Da kan du velge grønn sone, men du må kunne vise både våpen og våpenpass på forespørsel.

Når du reiser inn uten Europeisk våpenpass

Hvis du ikke har et Europeisk våpenpass, må du velge rød sone og deklarere våpenet ditt når du kommer til Norge. Å deklarere våpenet vil si at du gir oss en skriftlig melding om at du reiser med våpenet.

Du må laste ned og fylle ut en erklæring om midlertidig innførsel av jakt- og konkurransevåpen på Politiets nettsider. Denne erklæringen må du fylle ut i to eksemplarer. Du kan også fylle ut et snapsett av denne erklæringen direkte på tollstasjonen ved innreisen.

Erklæringen kan du laste ned her:

Vi stempler begge erklæringene og beholder det ene eksemplaret. Det andre får du med deg, og dette må du levere til oss når du reiser ut av Norge igjen.

Dette må du alltid ha med deg:

  • gyldig våpenkort fra hjemlandet
  • gyldig legitimasjon
  • dokumentasjon på hvorfor du reiser til Norge med våpen - for eksempel en invitasjon til konkurranse eller dokumentasjon på at du har tilgang til jaktterreng i Norge
  • gyldig europeisk våpenpass hvis du har det. Alle våpen du har med på reisen må være oppført i våpenpasset.

Når du reiser hjem igjen

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS med et Europeisk våpenpass, trenger du ikke deklarere våpenet til oss når du reiser ut av Norge.

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS uten gyldig europeisk våpenpass eller til et land utenfor EU/EØS, må du levere det andre eksemplaret av erklæringen til oss når du reiser ut av Norge.