Gå til innhold

Reise til Norge med skytevåpen

Hvis du skal delta i jakt, sportsskyting eller samleraktivitet i Norge, kan du på visse vilkår ha med deg våpen. 

Før du reiser til Norge, råder vi deg til å sjekke med dine lokale myndigheter om du trenger en tillatelse til å føre våpenet ut av landet du bor i.

Når du reiser inn med gyldig Europeisk våpenpass

Hvis du har søkt og fått et Europeisk våpenpass av myndighetene i ditt hjemland, trenger du ikke velge rød sone og du trenger heller ikke å fremlegge våpenet for tollmyndighetene når du kommer til Norge. Da kan du velge grønn sone, men du må kunne vise både våpen og våpenpass på forespørsel. Dette gjelder når du skal være i Norge i inntil tre måneder.

Når du reiser inn uten Europeisk våpenpass

Nye regler for midlertidig innførsel av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon uten europeisk våpenpass gjelder fra 1. september 2021, jf. våpenforskriften § 10-14, jf. § 14-1 nr. 16.

Etter de nye reglene må du ha løyve (tillatelse) fra politiet hvis du ikke har europeisk våpenpass og du skal midlertidig innføre skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon i norsk tollområde. Den som skal innføre skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon må oppfylle kravene til minstealder for den aktuelle våpentypen og ha gyldig våpentillatelse fra hjemlandet.

Du må også ha løyve fra politiet dersom du ikke har europeisk våpenpass og skal midlertidig innføre skytevåpen som er deaktivert i samsvar med våpenloven § 27 inn i norsk tollområde. 

Søknad skal skrives på fastsatt skjema fra politiet og må sendes til det politidistrikt der du skal oppholde deg, senest to måneder før innreise.

Når du kommer til Norge må du melde deg for tollmyndighetene og fremlegge våpenet og løyvet (tillatelsen).

Les mer og last ned søknadsskjema på politiets nettsider.

Overgangsregler frem til 1. september 2021

Frem til de nye reglene trer i kraft 1. september 2021 må du fylle ut en erklæring om midlertidig innførsel av jakt- og konkurransevåpen.  Erklæringen får du fra politiet. Du kan også fylle ut et snapsett av denne erklæringen direkte på tollstasjonen ved innreisen.

Denne erklæringen må du fylle ut i to eksemplarer. Vi stempler begge erklæringene og beholder det ene eksemplaret. Det andre får du med deg, og dette må du levere til oss når du reiser ut av Norge igjen.

Dette må du alltid ha med deg:

  • gyldig våpenkort fra hjemlandet
  • gyldig legitimasjon
  • dokumentasjon på hvorfor du reiser til Norge med våpen - for eksempel en invitasjon til konkurranse eller dokumentasjon på at du har tilgang til jaktterreng i Norge
  • gyldig europeisk våpenpass hvis du har det. Alle våpen du har med på reisen må være oppført i våpenpasset.
  • løyve til midlertidig innførsel dersom du ikke har gyldig europeisk våpenpass

Når du reiser hjem igjen

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS med et Europeisk våpenpass, trenger du ikke deklarere våpenet til oss når du reiser ut av Norge.

Reiser du tilbake til et land innenfor EU/EØS uten gyldig europeisk våpenpass eller til et land utenfor EU/EØS, må du fremlegge og deklarere våpenet for tollmyndighetene når du reiser ut av Norge. Du må da vise frem løyvet til midlertidig innførsel for tollmyndighetene.