Gå til innhold

Import av våpen (i næringssamanheng)

Dersom du skal importere skytevåpen, våpendelar og ammunisjon, må du ha importløyve og bevilling for handel frå politiet.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Innførsel for sal eller anna type næringsverksemd (ervervsmessig import) av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon er regulert i våpenlova og våpenforskrifta og krev løyve frå politiet.

Du kan laste ned søknad om løyve til import på politiets nettside