Gå til innhold

Import av våpen (i næringssamanheng)

Dersom du skal importere skytevåpen, våpendelar og ammunisjon, må du ha importløyve og bevilling for handel frå politiet.

Innførsel for sal eller anna type næringsverksemd (ervervsmessig import) av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon er regulert i våpenlova og våpenforskrifta og krev løyve frå politiet.

Du kan laste ned søknad om løyve til import på politiets nettside