Gå til innhold

Import av truede plante- og dyrearter

Hvis du skal importere utryddingstruede dyr og planter eller produkter av disse, såkalte CITES-varer, skal varen følges av et CITES-sertifikat. 

Det er Miljødirektoratet som forvalter regelverket om CITES. Du finner oversikt over hvilke varer som er underlagt CITES-regelverket på Miljødirektoratets hjemmesider.

Dersom produktet står på CITES Liste 1 skal det foreligge en innførselstillatelse fra Miljødirektoratet, samt CITES-sertifikat utsted i eksportlandet. 

CITES-produkter er ikke alltid registrert i TVINN-systemet. Ved oppslag og søk vil det derfor ikke være mulig for deg å fastslå om varen er omfattet av regelverket eller ikke. I disse tilfellene må du sjekke Miljødirektoratets sjekkliste over CITES-varer.

Hvis du mangler nødvendig dokumentasjon må du kontakte Miljødirektoratet.