Gå til innhold

Import av trua plante- og dyreartar

Dersom du skal importere trua dyr og plantar eller produkt av desse, sokalla CITES-varer, skal eit CITES-sertifikat følgje vara. 

Det er Miljødirektoratet som forvaltar regelverket om CITES. Du finn oversikt over kva varer som er underlagt CITES-regelverket på nettsidene til Miljødirektoratet.

Dersom produktet står på CITES Liste 1, må du ha innførselsløyve frå Miljødirektoratet, samt CITES-sertifikat skrive ut i eksportlandet. 

CITES-produkt er ikkje alltid registrert i TVINN-systemet. Ved oppslag og søk vil det difor ikke vere mogleg for deg å slå fast om regelverket gjeld for vara eller ikkje. I desse tilfella må du sjekke Miljødirektoratet si sjekkliste over CITES-varer.

Dersom du manglar nødvendig dokumentasjon, må du kontakte Miljødirektoratet.