Gå til innhold

Såvarer og deklarering i TVINN

De som importerer såkorn må være registrert hos Mattilsynet. Privatpersoner kan innføre inntil 50 porsjonspakninger såfrø uten å være registrert. 

Følgende vareslag som skal brukes til såvare kan bare innføres av såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet 

  • erter, bønner og vikker under posisjon 07.13
  • korn under tolltariffens posisjon 10.01 til 10.04 og 10.08
  • linfrø under posisjon 12.04
  • rapsfrø under posisjon 12.05
  • solsikkefrø under posisjon 12.06
  • sennepsfrø under posisjon 12.07
  • frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer, posisjon 12.09

Import til bedrifter

Innførsel av såvarer til registrerte såvareforretninger skal deklareres på følgende måte:
Rubrikk 33, siste kolonne: S
Rubrikk 44, referansekode: UFR + referansenummer for tillatelsen gitt av Mattilsynet. Tillatelsen skal kunne fremlegges ved fortolling. 

Import av hagebruksfrø til privatpersoner

Privatpersoner kan innføre inntil 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø uten tillatelse. I rubrikk 44 deklareres kode S6 og henvisning til forskriften og paragrafen som hjemler fritaket:

S6 1052§25

Import etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet

Utenom registrerte såvareforretninger kan enhver, etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet, innføre hagebruksfrø uten mengdebegrensning til eget bruk. Dette betyr at det ved fortolling av småpakninger med hagebruksfrø, eller 50 posisjonspakninger eller flere, må det foreligge en særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

I rubrikk 44 deklareres kode S6 og journalnummeret for tillatelsen gitt av Mattilsynet.
Ved deklarering av tillatelsen innestår du for at gyldig tillatelse foreligger på fortollingstidspunktet.

Tillatelsen skal kunne fremlegges ved fortolling.