Gå til innhold

Import av planter og frø

For å importere planter og frø trenger du et plantesunnhetssertifikat. Du må også være registrert som importør hos Mattilsynet.

Det er myndighetene i eksportlandet som utsteder plantesunnhetssertifikat. Det er du som importør som har ansvaret for at sertifikatet følger varene når de kommer til Norge. Du må legge frem sertifikatet for Tolletaten ved importen.

Det er Mattilsynet som er ansvarlig for regelverket knyttet til import av planter og frø.