Gå til innhold

Import av plantar og frø

For å importere plantar og frø treng du eit plantesunnheitssertifikat. Du må også vere registrert som importør hos Mattilsynet.

Det er styresmaktene i eksportlandet som skriv ut plantesunnheitssertifikat. Det er du som importør som har ansvaret for at sertifikatet følgjer varene når dei kjem til Noreg. Du må leggje fram sertifikatet for Tolletaten ved importen.

Det er Mattilsynet som er ansvarleg for regelverket knytt til import av plantar og frø.