Gå til innhold

Import av blomster under GSP-ordningen og kravet om direkte transport

Det er et krav om direkte transport for å oppnå preferansetollbehandling under GSP-systemet. Det gjelder også ved import av blomster.

Hovedregelen i GSP-systemet er at varen må transporteres direkte fra opprinnelseslandet til Norge. I noen tilfeller kan varen likevel transporteres gjennom andre land. Følgende vilkår må da være oppfylt

  • varene må være under tollmyndighetenes kontroll, det vil si at de er under transittering eller oppbevares på tollager
  • varene kan ikke ha gjennomgått annen behandling enn lossing, lasting eller behandling for å bevare varen i god stand.

Hva slags behandling er tillatt på blomster?

Det er tillatt at blomsterstilkene kuttes og at blomstene settes i vann. Blomstene kan også pakkes på nytt i ny emballasje som kartonger og bøtter. Blomstene kan ikke deles i buketter eller pakkes i cellofan.

Opprinnelsesbevis og splittede sendinger

Når du som importør får varer som er transportert gjennom land utenfor EU, Sveits eller Tyrkia, må du ha et originalt opprinnelsesbevis (Formular A, REX opprinnelseserklæring eller opprinnelseserklæring) som er utstedt med Norge som mottakerland. Omlasting tillates, og det er ikke krav om at det skal foreligge et gjennomgående fraktdokument fra opprinnelseslandet til Norge.

Ved transport gjennom EU eller Sveits kan sendinger splittes i delsendinger som reeksporteres til Norge. Varene må ha vært under tollmyndighetens kontroll og ikke gjennomgått annen behandling enn det som er nevnt ovenfor. Et erstatningssertifikat utstedt av tollmyndighetene i EU eller Sveits, eller en REX erstatningsopprinnelseserklæring, må alltid følge delsendingene.

MERK: Opplysninger om opprinnelseslandet og bestemmelseslandet skal overføres fra det originale sertifikatet til erstatningssertifikatets rubrikk 12.

Eksportøren må også følge utfyllingsreglene som står på baksiden av Formular A. I rubrikk 7 "beskrivelse av varen" må eksportøren ha beskrevet varen så detaljert at tollmyndighetene kan identifisere den. Hvis eksportøren ikke har beskrevet varen godt, eller hvis det ikke er samsvar mellom opprinnelsesbevis og faktura når varen som ankommer Norge, vil Tolletaten nekte preferansebehandling.

Kravene til en transittering

Hvis blomstene transporteres som en transittering skal den ansvarlige transportøren fremlegge transitteringsdokumentet som ble startet opp i EU ved ankomst til Norge. Er status T1 angitt i transitteringsdokumentet, betyr det at varen ikke er fortollet inn i EU (ikke fellesskapsvarer). Er status T2 angitt, betyr det at varen er fortollet inn eller har opprinnelse i EU (fellesskapsvarer). Blomster som fortolles inn til EU (eller noe annet sted på veien) oppfyller ikke kravet til direkte transport, og mister sin GSP-status. Du må da betale toll for blomstene.