Gå til innhold

Import av blomster under GSP-ordningen og kravet om ikke-endring

For å oppnå preferansetollbehandling under GSP-systemet må varene ikke være endret, omdannet på noen måte eller være gjort til gjenstand for andre behandlinger.

Det du har lov til å gjøre er 

  • behandlinger som har til formål å bevare varene i god stand, eller
  • påsetting av varemerker, etiketter eller enhver annen form for bevis for å sikre overholdelse av spesifikke innenlandske krav før varene deklareres.

På vei gjennom andre land må varene ha vært under tollmyndighetenes kontroll, det vil si under transittering eller på tollager. 

 

Hva slags behandling er tillatt på blomster?

Det er tillatt at blomsterstilkene kuttes og at blomstene settes i vann. Blomstene kan også pakkes på nytt i ny emballasje som kartonger og bøtter. Blomstene kan ikke deles i buketter eller pakkes i cellofan.

Opprinnelsesbevis og splittede sendinger

Når du som importør får varer som er transportert gjennom land utenfor EU, Sveits eller Tyrkia, må du ha et originalt opprinnelsesbevis (Formular A, REX opprinnelseserklæring eller opprinnelseserklæring) som er utstedt med Norge som mottakerland. Omlasting tillates, og det er ikke krav om at det skal foreligge et gjennomgående fraktdokument fra opprinnelseslandet til Norge.

Ved transport gjennom EU eller Sveits kan sendinger splittes i delsendinger som reeksporteres til Norge. Varene må ha vært under tollmyndighetens kontroll og ikke gjennomgått annen behandling enn det som er nevnt ovenfor. Et erstatningssertifikat utstedt av tollmyndighetene i EU eller Sveits, eller en REX erstatningsopprinnelseserklæring, må alltid følge delsendingene.

MERK: Opplysninger om opprinnelseslandet og bestemmelseslandet skal overføres fra det originale sertifikatet til erstatningssertifikatets rubrikk 12.

Eksportøren må også følge utfyllingsreglene som står på baksiden av Formular A. I rubrikk 7 "beskrivelse av varen" må eksportøren ha beskrevet varen så detaljert at tollmyndighetene kan identifisere den. Hvis eksportøren ikke har beskrevet varen godt, eller hvis det ikke er samsvar mellom opprinnelsesbevis og faktura når varen ankommer Norge, vil Tolletaten nekte preferansebehandling.

Kravene til en transittering

Hvis blomstene innføres under prosedyren transittering skal den ansvarlige transportøren fremlegge transitteringsdokumentet som ble startet opp i EU ved ankomst til Norge. Er status T1 angitt i transitteringsdokumentet, betyr det at varen ikke er gått over til fri disponering i EU (ikke unionvarer). Er status T2 angitt, betyr det at varen er gått over til fri disponering eller har opprinnelse i EU (unionvarer). Blomster som går over til fri disponering i EU (eller et annet land på vei til Norge) oppfyller ikke kravet til ikke-endring, og mister sin GSP-status. Du må da beregne tollavgift for blomstene.